__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"44498":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"44498":{"val":"var(--tcb-color-0)","hsl":{"h":54,"s":0.99,"l":0.01}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"44498":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Member Area

รู้หรือไม่...นิติบุคคลที่ส่งพนักงานไปฝึกอบรม
สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% เลยนะ!

ลดหย่อนภาษี 200% คืออะไร? ใครสามารถนำไปลดหย่อนได้...
วันนี้เราจะมาอธิบายสิทธิพิเศษนี้ให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาคนกัน

คุณอาจสงสัยว่า “แล้วมัน 200 % อย่างไร?“ เรามาดูวิธีการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบง่ายๆ กัน

สมการภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายรับ-รายจ่าย = กำไรทางบัญชี
กำไรทางบัญชี +- รายจ่าย/รายได้ทางภาษี = กำไรทางภาษี (ที่จะนำไปคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล)

โดยปกติแล้วเวลานิติบุคคลมีรายจ่ายก็จะสามารถทำไปหักรายได้ได้ทันที
แต่ด้วยสิทธิพิเศษนี้ ทางสรรพากรอนุญาตให้หักค่าอบรมเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อีก ร้อยละร้อยของรายจ่าย

ยกตัวอย่าง
เวลานิติบุคคลจ่ายค่าน้ำค่าไฟ 1000 บาท ก็จะสามารถนำไปเป็นรายจ่ายได้ 1000 บาทเท่านั้น

แต่ถ้านิติบุคคลส่งพนักงานไปอบรม 1000 บาท สรรพากรอนุญาตให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ถึง 2000 บาท
จึงเป็นที่มาของการ ลดหย่อนภาษีได้ 200% 

แต่ต้องทำการกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำหนดนะ

แล้วจะเรียนคลาสใดก็ได้ที่ Peculiar Talents หรือเปล่า?

การฝึกอบรมที่สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้คือ


  1. จัดฝึกอบรมขึ้นเองหรือจ้างจัดบริษัทฝึกอบรมสัมมนามาจัดฝึกอบรมให้ (In-house Training)

    ซึ่งทาง Peculiar Talents เราก็มีบริการ in-house training สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมแบบเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะภายในองค์กร หรือ
    สำหรับองค์กรที่สนจจะเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัว

  2. ส่งบุคลากรไปรับการฝึกกับบริษัทฝึกอบรมสัมมนา สถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (Public Training)

    ซึ่งทาง Peculiar Talents เราก็มีบริการ Public Training ทั้งแบบ online และ offline
    [ เดี๋ยวต้องเขียนว่าออนไลนยังรอข้อหารืออยู่ปะ ]

เอกสารประกอบเพื่อใช้ประกอบการขอลดหย่อนภาษี 200%

ทาง Peculiar Talents จะจัดเตรียมเอสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปขอใช้สิทธิดั่งกล่าวกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

อย่ารอช้า...มาเรียนกับเรา
แล้วไปลดหย่อนภาษีกัน!

>